Bli medlem i Tromsø Pistolklubb

Medlemskap i Tromsø Pistolklubb krever fra 16.11.2015 at man gjennomfører obligatorisk sikkerhetskurs. Kurset holdes hver måned såfremt det er tilstrekkelig med deltagere. Og koster 650,- for medlemmer og 900,- for ikke medlemmer. Medlemskap kan tegnes på kurset.

Påmelding gjøres på liste som henger i vårt lokale på mellomvegen.
Kontingent:

Hovedmedlem kr. 1500,-
Junior U20 kr. 500,-
Junior U16 kr. 400,-
Senior V60/pensjonist/uføre kr. 1000,-
Student kr. 1000,-

Kontingenten følger kalenderåret. Innmelding etter 1. oktober gir halv medlemskontingent for det året.
For andre spørsmål til medlemskap kan du trykke her for å sende en e-post til post@tpklubb.no
benyttes.