Svartkruttgruppa i Tromsø Pistolklubb

Bilde fra feltstevne 2008

Om oss:

Svartkruttgruppa i Tromsø pistolklubb er medlem av Norsk SvartkruttUnion (NSU). Svartkruttgruppa teller over 20 medlemmer.
NSU er tilsluttet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) og Muzzle Loaders Associations Scandinavian Committee (MLASC). MLAIC ble stiftet i 1971. NSU ble stiftet i 1983. Men skyting med svartkrutt har foregått i flere hundre år. Vi skyter etter MLAIC sine regler på stevner.
Hovedaktiviteten i Tromsø er håndvåpen på 25m bane. Vi skyter også feltprogram inne på baneanlegget. Hensikten med denne aktiviteten er å ta vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster. Du kan lese mer om dette på NSU sin hjemmeside.
Kort fortalt foregår stevnene våre med håndvåpen på 25m slik: Skytetida er 30 minutter på 13 skudd. Kun de 10 beste skuddene telles. P.g.a. grovt kaliber og rundkuler som lett river skiva, må senter av kula bryte streken på blinken for å registreres som treff.
Man skyter på 2 skiver på 25 meter, der ingen skive må ha flere enn 7 treff. Dette kravet har med dømming å gjøre. Altså 6 skudd mot en skive og 7 mot den andre. Så strykes de 3 dårligste treffene og resten summeres.
Det finnes mange klasser. De mest populære er Mariette (Munnlader perkusjonsrevolver. F.eks Remington New Army 1858). Kuchenreuter (Enkeltskudds munnladerpistol med rillet løp og perkusjonslås) og Cominazzo (Enkeltskuddspistol med glatt løp og flintlås).
Tromsø pistolklubb har hevdet seg godt nasjonalt og innehar fortsatt gjeldende norsk rekord for lagskyting Mariette Peterlongo. Vi har også flere individuelle NM-medaljer av alle valører. Dette er en sport der du med rett innstilling og litt innsats har gode muligheter for å hevde deg både lokalt og nasjonalt. Sporten er billig. Man støper egne kuler, våpnene er rimelige å anskaffe og kostnaden ved bruk er lav hovedsaklig p.g.a. den lave skuddtakten 🙂

Linker:
NSU
MLAIC

Kontakt:

Leder: Per Markussen, per.markussen@uit.no , tlf: 907 75 680
Assistent: Ken Arne Jensen, ken-arne.jensen@uit.no , tlf: 990 01 530