Styrets sammensetning

Leder: Walter Wilhelmsen | tlf: 901 74526 | e-post: leder@tpklubb.no
Nestleder: Sten-Helge Eilertsen | tlf: 928 06331 | e-post: nestleder@tpklubb.no
Styremedlem: Paulina Turlewicz
Styremedlem: Tor Eivind Iversen
Styremedlem: Renate Brekmo
Vara styremedlem: Leon Kaplon
Vara styremedlem: Christoffer Jespersen

Gruppeleder Svartkrutt: Ken Arne Jensen
Assistent: Per Markussen

Gruppeleder Dynamisk sportsskyting: Audun Christoffersen
Assistent: Bjørnar Åge Pettersen

Revisorer: Håkon Omma, Bjørn Brekmo
Vara Revisorer: Øystein Langø og Arnt Inge Sandvik
Ungdomsreprsentant: Tor Gudmundsen

Valgkomiteen:
Leder: Eirik Jensen
Medlemmer: Trond Tanke og Marius Gaare
Vara: Tor Gudmundsen