Sikkerhetskurs i Tromsø Pistolklubb!
Sikkerhetskurset er en samling av nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen.
Kurset går over en dag, ca. 8 timer over en Lørdags ettermiddag fra kl. 1200.

Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, samt innføring i våpen, våpenets funksjonsmåte og teknikker for skyting. I tillegg kommer innføring i NSF og informasjon om forskjellige organiseringer. Det er også innføring i hvordan skytesporten fungerer med fokus på konkurranseskyting.

Kurset avsluttes med skyting og teoretisk prøve.

Påmelding vil foregår via iSonen, eller direkte post@tpklubb.no .
Lenke til påmelding legges også ut via klubbens Facebook side.

Pris for kurs er 1250,- kr for ikke-medlemmer og 1000,- for medlemmer. Innmelding kan gjøres på kurset.

Som forberedelse til kurset kan man lære seg den viktigste sikkerhetsregelen.
1. Et våpen er ladd, ALLTID.