Sikkerhetskurs i Tromsø Pistolklubb!
Sikkerhetskurset er en samling av nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen.
Kurset går over en dag, ca. 8 timer over en Lørdag fra ll. 1200.

Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, samt innføring i våpen, våpenets funksjonsmåte og teknikker for skyting. I tillegg kommer innføring i NSF og informasjon om forskjellige organiseringer. Det er også innføring i hvordan skytesporten fungerer med fokus på konkurranseskyting.

Kurset avsluttes med skyting og teoretisk prøve.

Påmelding vil foregår via iSonen.no
Lenke til påmelding legges også ut via klubbens Facebook side.

Pris for kurs er kr 1000. Innmelding kan gjøres via minidrett.no

Som forberedelse til kurset kan man lære seg den viktigste sikkerhetsregelen.
1. Et våpen er ladd, ALLTID.