Dynamisk skyting

Litt om dynamisk skyting

Dynamisk skyting er en sport som krever mye av utøverne i form av konsentrasjon og selvdisiplin. Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.

Før en skytter kan delta på stevner i dynamisk skyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs i tillegg til den grunnleggende våpenopplæringen som politiet krever for erverv av håndvåpen.

Skytelederne er i denne sammenheng også pålagt et stort ansvar og et eget utdanningsorgan sørger for deres grundige opplæring. På nasjonal basis er det National Range Officers Association (NROI) som står for dette og International Range Officers Association som står for utdanningen av internasjonale skyteledere.
I praktisk skyting er det ingen standard øvelser eller fast plassering av blinkene. Dette medfører at sporten ikke blir standardisert og kjedelig. Utformingen av de enkelte øvelsene stimulerer skytternes oppfinnsomhet og medfører variasjon i hvordan den enkelte skytter gjennomfører øvelsen.

Skytterne må selv planlegge hvordan de enkelte øvelsene skal gjennomføres, bl.a. ut i fra egne skyteferdigheter, fysiske forutsetninger og kapasiteten til skytevåpenet som benyttes (magasinkapasitet, presisjon).
Dynamisk skyting med håndvåpen benytter kun pistoler/revolvere i kaliber 9x19mm eller grovere. Skyting med et grovkalibret våpen er en større utfordring enn når man benytter et finkalibret konkurransevåpen med lett rekyl, spesielt når skytteren skal skyte øvelsene mest mulig presist på kortest mulig tid.

Blinkene kan plasseres på ulike avstander, vanligvis mellom 3 – 25 meter for håndvåpen og 50 – 300 meter for rifle. Blinker kan være statiske eller bevegelige.
Skytteren kan ofte selv påvirke skyteavstanden ved å forflytte seg innenfor angitte begrensninger i øvelsen.

Du finner mer informasjon på dssn.no og ipsc.org

Med skytterhilsen fra IPS