Utleie av lokalene i Mellomvegen

  • Tromsø Pistolklubb leier ut lokaler kun til medlemmer av klubben.
  • Medlemmer kr. 600,-
  • I tillegg kommer et depositum på kr. 1500,-
  • For Event, Ta kontakt for å høre om muligheter og tilgjengelighet, samt priser.

For booking av lokaler, ta kontakt med oss ved oppmøte i lokalene, kontakt Sten Helge Eilertsen på tlf: 928 06331, eller på e-post til: post@tpklubb.no
Utleieprotokollen i oppholdsrommet viser hvem som har reservert til hvilke tider.