ANG. TRENINGER OG KONKURRANSER FRA I DAG OG INNTIL NY BESKJED BLIR GITT:

Av hensyn til dere alle, vil klubben nå bli stengt for fellestreninger og konkurranser.Vi kan ikke ivareta dere på god nok måte slik at vi begrenser smitte eller i verste fall at dere også kan bli smittet.Flere av våre medlemmer og frivillig personell befinner seg selv eller har nære pårørende som er i risikogruppene.Av hensyn til vårt felles beste ser …

Sikkerhetskurs 27. November 2021

Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 27. november kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen. Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, samt innføring i våpen, våpenets funksjonsmåte og teknikker for skyting. I tillegg kommer innføring i NSF og informasjon om forskjellige organiseringer. …

Sikkerhetskurs 25. og 26. September 2021

Det blir holdt et sikkerhetskurs på Lørdag 25. og Søndag 26. September 2021 kl. 12.00 i fjellet.NB! Kurset på Lørdag er fullt, men det oppfordres til å påmelde seg på reserveplass. Kurset på Søndag går på engelsk. Dersom du er interessert i å ta et av disse kursene er det bare og melde seg på via Facebook! Bindende påmelding!Send melding …

Terminliste og nye Skytteradmin 2.0

Vedlagt følger terminliste alle stevner i Troms Skytterkrets oppdatert pr. 16.04.21. Nytt av året er at Norges Skytterforbund har fått utviklet sitt eget system for stevner, resultatføring og påmelding – Skytteradmin. SkytterAdmin: Er utviklet av Skytterforbundet og Rubic AS for å forenkle skytternes hverdag på områder som stevnedeltakelse, resultat og klasseføring/startkort. Inne på skytteradmin finner du startkort, påmeldinger, resultater m.m. …

Stenging av aktivitet i TPK Nov 2020 – TBD

Hei alle sammen. Styret i Tromsø Pistolklubb har i dag vedtatt å stenge ned all trening og aktivitet i klubben på bakgrunn i de siste nasjonale og kommunale tilrådninger som kom i dag.Dette gjelder fra og med i dag, 5. november og inntil videre. Sikkerhetskursene i helgen blir dermed avlyst. Vi kommer tilbake med ny dato. Vi beklager dette, men …

Innkalling til årsmøte i Tromsø Pistolklubb 2020

Hei alle sammen, Årsmøte 2020 blir avholdt tirsdag den 30. juni 2020 kl. 18.00 i klubbens lokaler i Mellomvegen 79. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen den 23. juni 2020. Saker som ønskes behandles av årsmøtet sendes på e-post til: post@tpklubb.no Fullstendig saksliste med dokumenter legges ut i klubbens lokaler i Mellomvegen 79 senest …

Årsmøteutsettelse

Hei alle sammen,På grunn av corona smittesituasjonen utsetter vi også klubbens årsmøte som skulle ha vært avholdt den 24. Mars inntil videre.Ny frist fra NIF for å avholde årsmøtet er den 15. Juni.Se NIF sin info side om corona tiltak for ytterligere informasjon.

Sikkerhetskurs 14. Mars 2020

Dette kurset er avlyst pga. stenging av Fjellanlegget til videre melding er gitt. Mer informasjon finnes her. Det blir holdt et sikkerhetskurs på Lørdag 14. Mars 2020 kl. 12.00 i fjellet. (Dersom det blir nok påmeldte deltakere). Dersom du er interessert i å ta dette kurset er det bare og melde seg på via Facebook! Bindende påmelding!Send melding til siden …

Sikkerhetskurs 25. Januar 2020

Det blir holdt et sikkerhetskurs på Lørdag 25. Januar 2020 kl. 12.00 i fjellet. (Dersom det blir nok påmeldte deltakere). Dersom du er interessert i å ta dette kurset er det bare og melde seg på via Facebook! Bindende påmelding!Send melding til siden via Messenger eller bruk «Reserver plass» funksjon! Vi ønsker gjerne navn, nummer og e-post. Kurset har en …

Sikkerhetskurs 23. November 2019

Det blir holdt et sikkerhetskurs på Lørdag 23. November 2019 kl. 12.00 i fjellet. (Dersom det blir nok påmeldte deltakere). Dersom du er interessert i å ta dette kurset er det bare og melde seg på via Facebook! Bindende påmelding!Send melding til siden via Messenger. Vi ønsker gjerne navn, nummer og e-post. Kurset har en varighet på ca. 6-8 timer, …