ANG. TRENINGER OG KONKURRANSER FRA I DAG OG INNTIL NY BESKJED BLIR GITT:

Av hensyn til dere alle, vil klubben nå bli stengt for fellestreninger og konkurranser.Vi kan ikke ivareta dere på god nok måte slik at vi begrenser smitte eller i verste fall at dere også kan bli smittet.Flere av våre medlemmer og frivillig personell befinner seg selv eller har nære pårørende som er i risikogruppene.Av hensyn til vårt felles beste ser …

Sikkerhetskurs 10. Juli 2022

NB! Da kurset holdes på Norsk, er beherskelse av Norsk, både skriftlig og muntlig, en forutsetning for å kunne gjennomføre kurset. Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 10. Juli kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen. Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, …

Sikkerhetskurs 09. Juli 2022

NB! Da kurset holdes på Norsk, er beherskelse av Norsk, både skriftlig og muntlig, en forutsetning for å kunne gjennomføre kurset. Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 09. Juli kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen. Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, …

UTSATT: Sikkerhetskurs 11. Juni 2022

NB! Kurset er utsatt til 09. Juli 2022. NB! Da kurset holdes på Norsk, er beherskelse av Norsk, både skriftlig og muntlig, en forutsetning for å kunne gjennomføre kurset. Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 11. Juni kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne …

Sikkerhetskurs 02. April 2022

NB! Da kurset holdes på Norsk, er beherskelse av Norsk, både skriftlig og muntlig, en forutsetning for å kunne gjennomføre kurset. Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 02. April kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen. Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, …

Sikkerhetskurs 12. Mars 2022

Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 12. Mars kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen. Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, samt innføring i våpen, våpenets funksjonsmåte og teknikker for skyting. I tillegg kommer innføring i NSF og informasjon om forskjellige organiseringer. …

Sikkerhetskurs 19. Februar 2022

Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 19. Februar kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen. Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, samt innføring i våpen, våpenets funksjonsmåte og teknikker for skyting. I tillegg kommer innføring i NSF og informasjon om forskjellige organiseringer. …

Sikkerhetskurs 27. November 2021

Sikkerhetskurs for nye skyttere lørdag 27. november kl. 12.00. Sikkerhetskurset er en samling av sikkerhet og nybegynnerkursing, oppmøte av nye skyttere og innføring i NSF, og er påkrevd for å begynne skyting med kruttvåpen. Hovedtråden i kurset er SIKKERHET, samt innføring i våpen, våpenets funksjonsmåte og teknikker for skyting. I tillegg kommer innføring i NSF og informasjon om forskjellige organiseringer. …

Sikkerhetskurs 25. og 26. September 2021

Det blir holdt et sikkerhetskurs på Lørdag 25. og Søndag 26. September 2021 kl. 12.00 i fjellet.NB! Kurset på Lørdag er fullt, men det oppfordres til å påmelde seg på reserveplass. Kurset på Søndag går på engelsk. Dersom du er interessert i å ta et av disse kursene er det bare og melde seg på via Facebook! Bindende påmelding!Send melding …

Terminliste og nye Skytteradmin 2.0

Vedlagt følger terminliste alle stevner i Troms Skytterkrets oppdatert pr. 16.04.21. Nytt av året er at Norges Skytterforbund har fått utviklet sitt eget system for stevner, resultatføring og påmelding – Skytteradmin. SkytterAdmin: Er utviklet av Skytterforbundet og Rubic AS for å forenkle skytternes hverdag på områder som stevnedeltakelse, resultat og klasseføring/startkort. Inne på skytteradmin finner du startkort, påmeldinger, resultater m.m. …

Stenging av aktivitet i TPK Nov 2020 – TBD

Hei alle sammen. Styret i Tromsø Pistolklubb har i dag vedtatt å stenge ned all trening og aktivitet i klubben på bakgrunn i de siste nasjonale og kommunale tilrådninger som kom i dag.Dette gjelder fra og med i dag, 5. november og inntil videre. Sikkerhetskursene i helgen blir dermed avlyst. Vi kommer tilbake med ny dato. Vi beklager dette, men …

Innkalling til årsmøte i Tromsø Pistolklubb 2020

Hei alle sammen, Årsmøte 2020 blir avholdt tirsdag den 30. juni 2020 kl. 18.00 i klubbens lokaler i Mellomvegen 79. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen den 23. juni 2020. Saker som ønskes behandles av årsmøtet sendes på e-post til: post@tpklubb.no Fullstendig saksliste med dokumenter legges ut i klubbens lokaler i Mellomvegen 79 senest …