Styrets sammensetning

Ledelsen:
Leder: Walter Wilhelmsen | tlf: 901 74 526 | e-post: leder@tpklubb.no
Nestleder: Sten-Helge Eilertsen | tlf: 928 06 331 | e-post: nestleder@tpklubb.no
Ungdomsreprsentant: Vivi-Ann Evasdatter Vestmo | tlf: 406 43 412 | e-post: junior@tpklubb.no

Styret:
Styremedlem: Vivi-Ann Evasdatter Vestmo
Styremedlem: Tor Eivind Iversen
Styremedlem: Renate Brekmo
Vara styremedlem: Leon Kaplon

Gruppeleder Svartkrutt: Ken Arne Jensen
Assistent: Per Markussen

Gruppeleder Dynamisk sportsskyting: Audun Christoffersen | tlf: 948 33 213 | e-post: ids@dssn.no
Assistent: Bjørnar Åge Pettersen

Revisorer: Geir Karstein Hansen, Kjell-Erik Lange
Vara Revisorer: Kristian Kristiansen, Arnt-Inge Sandvik

Valgkomiteen:
Leder: Marius Gaare
Medlem: Trond Tanke
Medlem: Tor Gudmundsen
Vara: Christoffer N. Farstad