Bli medlem i Tromsø Pistolklubb

Medlemskap i Tromsø Pistolklubb krever fra 16.11.2015 at man gjennomfører obligatorisk sikkerhetskurs. Kurset holdes hver måned såfremt det er tilstrekkelig med deltagere. Og koster 1000,- for medlemmer og 1250,- for ikke medlemmer. Medlemskap kan tegnes på kurset eller påmelding kan gjøres på forhånd via MinIdrett.

Påmelding på kurs gjøres via iSonen eller direkte til post@tpklubb.no. Lenke legges ut på vår nyhetsside eller på Facebook!

Kontingent:

  • Hovedmedlem kr.: 2000,-
  • Junior opp til 18 år kr.: 1000,-
  • Senior V60/pensjonist/uføre kr.: 1500,-
  • Student kr.: 1500,-

Kontingenten følger kalenderåret. Innmelding etter 1. oktober gir halv medlemskontingent for det året.
For andre spørsmål til medlemskap kan du trykke her for å sende en e-post til post@tpklubb.no
benyttes.