Svartkrutt


Svartkruttskyting er en skytesport hvor det skytes med antikke våpen fra svartkruttperioden eller kopier av disse.
Det Norske forbundet for svartkruttskyting er Norsk Svartkruttunion (NSU), som internasjonalt er tilsluttet Muzzle Loading Association International Committee (MLAIC) og Muzzle Loading Association Scandinavian Committee (MLASC).

Hovedaktiviteten i Tromsø er håndvåpen på 25m bane. Vi skyter også feltprogram inne på baneanlegget. Hensikten med denne aktiviteten er å ta vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster. Du kan lese mer om dette på NSU sin hjemmeside.
Det finnes mange klasser. De mest populære er Mariette (Munnlader perkusjonsrevolver. F.eks Remington New Army 1858). Kuchenreuter (Enkeltskudds munnladerpistol med rillet løp og perkusjonslås) og Cominazzo (Enkeltskuddspistol med glatt løp og flintlås).