Standardpistol


Programmet for standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 25 meter og skuddene fordeles slik:

  • 4 serier á 5 skudd på 150 sekunder pr. serie
  • 4 serier á 5 skudd på 20 sekunder pr. serie
  • 4 serier á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie

Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram.
Vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.
Standardpistol er et meget krevende program, der systematisk trening er nødvendig for at gode resultater skal kunne oppnås.