Utleie av lokalene i Mellomvegen

  • Tromsø Pistolklubb leier ut lokaler kun til medlemmer av klubben.
  • For andre har vi Eventer, ta forbindelse om muligheter og tilgjengelighet, samt priser osv.

For booking av lokaler eller eventer, ta forbindelse med oss ved oppmøte i lokalene, eller snakk med Nestleder Sten Helge Eilertsen på tlf: 928 06 331, eller på e-post til: post@tpklubb.no
Utleieprotokollen i oppholdsrommet viser hvem som har reservert til hvilke tider.